RIBA Forum 2020

NOWA DATA!
30 września - 1 października 2020
DZIEŃ I

8.30 - 9.00

Breakout session – Poznajmy się

Uczestnicy przybywający w Internecie na konferencję zostaną podzieleni na kilkuosobowe grupy (losowo), po to, by w bezpośredniej rozmowie za pomocą nowoczesnych systemów wideokonferencyjnych, mogli chwilę porozmawiać i dowiedzieć się: (1) skąd przybyli, (2) co ich zachęciło do udziału w RIBA Forum – czego chcieliby się dowiedzieć i czego na konferencji szukają, a wreszcie (3) czym sami mogliby podzielić się z innymi.

Przy okazji wcześniejsze pojawienie się uczestników pozwoli im sprawdzić funkcjonowanie sprzętu i oprogramowania po stronie użytkownika, poznać interfejs konferencji, zrozumieć „jak to wszystko działa”.

9.00 - 9.10

Otwarcie konferencji

Redaktor programowy
Evention
President
ISSA Polska

9.10 - 11.30 SESJA PLENARNA

9.10 - 9.35

Spektakularne wycieki danych – czy można było ich uniknąć?

VP, Cyber Threat Hunting
Standard Chartered Bank

9.35 - 10.00

Cookie & Marketing Automation vs. RODO
Marketing automation jest obecnie powszechnie stosowaną formą reklamy. Jak ona działa oraz w jaki sposób ta technologia wykorzystuje ciasteczka? Skala dostarczania i wykorzystywania danych zawartych w plikach cookie z punktu biznesu jest duża. Należy zadbać, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z prawem oraz aby były one etycznie wykorzystywane. Technologie śledzenia zachowań w internecie oraz budowanie profili osób to często wyzwanie dla IOD. Dowiedz się jak przeprowadzić audyt plików cookie oraz na jakich podstawach przetwarzać dane w zależności od celu ich wykorzystania.

Dyrektor ds. Innowacyjnych Technologii Ochrony Danych
LexDigital

10.00 - 10.25

Cookie i nie tylko - pomiędzy dobrym UX a natrętną inwigilacją

Podczas prezentacji omówione zostaną możliwości wykorzystania ciasteczek do monitorowania behawioralnego. Przedstawione zostaną możliwości i ograniczenia ich wykorzystania, a także informacje jakie dzięki nim możemy gromadzić i przetwarzać i dlaczego warto to robić.

Współzałożyciel, Chief Technology Officer
SALESmanago

10.25 - 10.50

Przegląd wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych

Associate General Counsel
McKinsey

10.50 - 11.15

Kontrole/inspekcje podmiotów przetwarzających

Doświadczenia z pierwszej linii frontu. Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli. Najczęstsze uchybienia. Wyniki kontroli a podejmowane działania.

Senior Associate
DZP

11.15 - 11.30

Przerwa networkingowa

11.30 - 16.00 SESJE RÓWNOLEGŁE

PRAWO

CZŁOWIEK I TECHNOLOGIE

11.30 - 11.55

Jak poprawnie przeprowadzić DPIA - case study

Poufność, w tym ochrona tożsamości sygnalisty, jawi się jako niezbędny warunek zaufania do podmiotu informowanego o nieprawidłowościach, a przez to zdolności organizacji do pozyskania informacji o nich. Jednym ze sposobów osiągnięcia wskazanego celu jest poprawne wykonanie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) będącej narzędziem wspomagającym zarządzanie ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą poprzez ocenę ryzyka i określenie środków pozwalającym zaradzić tym ryzykom.

Kierownik zespołu merytorycznego
ODO 24

Uniwersalne zgody cookie i retencja danych osobowych – jak spełnić wymagania europejskie GDPR i amerykańskie CCPA

Jak zarządzać plikami cookie, jaki wyświetlać baner informacyjny, aby zachować zgodność z obowiązującymi regulacjami. Podejście praktyczne na podstawie doświadczeń z rynku europejskiego i amerykańskiego. Jak podejść do zagadnienia retencji danych zgromadzonych w systemach informatycznych? Jak sparametryzować politykę retencji, aby uruchomić proces retencji automatycznej? Wnioski z wdrożenia rozwiązania w organizacji obsługującej ponad 5 mln klientów indywidualnych na polskim rynku.

Dyrektor ds. projektowania rozwiązań
ProService Finteco

11.55 - 12.20

Czy pracownik może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych - kiedy i na jakiej podstawie oraz rola pracodawcy

Jakie przepisy prawa umożliwiają wyciągniecie konsekwencji w stosunku do pracownika, który nie przestrzega zasad ochrony danych? Jakiego rodzaju kary może zastosować pracodawca wobec pracownika za nieprzestrzeganie procedur bezpieczeństwa danych? Kiedy mogą być wobec pracownika zastosowane przepisy karne? Czy pracodawca musi wykazać poniesioną szkodę np. finansową i udowodnić winę pracownika? Stanowisko Prezesa UODO dotyczące zastosowania przez pracodawcę (administratora) środków dyscyplinujących pracownika.

radca prawny, Dyrektor ds. ochrony danych osobowych  
4 Tel Partner

Informatyka śledcza a ochrona danych osobowych - Kiedy informacje o przetwarzaniu danych stają się śladami cyfrowym i materiałem dowodowym

Czy Administratorzy wiedzą w jaki sposób udokumentować incydenty bezpieczeństwa zdarzające się podczas przetwarzania danych w systemach IT i jak zebrać niezbędne informacje, nie tylko dla wypełnienia obowiązków RODO/UODO, ale także jako potencjalny materiał dowodowy? Przedstawione zostaną źródła informacji, wskazówki jak konfigurować systemy teleinformatyczne i jak interpretować "logi". Omówimy metody zabezpieczania śladów cyfrowych, istotność ciągłości łańcucha dowodowego oraz obowiązki w zakresie zatrzymania i ochrony informacji na potrzeby, także wewnętrznych, postępowań i dochodzeń.

Doradca
e-Detektywi.pl

12.20 - 12.45

Reaudyty po „wdrożeniu RODO”. Co dalej nie działa? I dlaczego?

Spośród 20 audytów w 2019 r. przeprowadzonych przez Cyberlaw pod kątem oceny zgodności prawnej z zakresu ochrony danych osobowych zaledwie co 10-ty wykazał, że dana organizacja nie ma „problemów powdrożeniowych RODO”. Aż 80% organizacji miała krytyczne problemy. Z czego one wynikały? Czy wdrożenia były za szybkie? Niektóre organizacje przygotowywały się już od 2017 r., a niektóre już po wejściu w życie przepisów zaczęły się dostosowywać niekiedy nawet w miesiąc! Co poszło nie tak? Prelekcja ma na celu pokazanie jakie błędy zostały popełnione, jakie obszary do poprawy są wspólne (co trzeci audyt wykazał, że organizacje mają problemy w tych samych obszarach) oraz dlaczego dalej „RODO kuleje” w firmach.

IT&IP Lawyer
Cyberlaw

Testy w procesie rekrutacji – co wolno a czego nie?

Rekruterzy stosują różne testy dla kandydatów w procesie rekrutacji, korzystają przy tym z dostępnych narzędzi online. Podczas tego panelu omówimy jakie testy i w jakiś sposób rekruterzy mogą stosować w procesie rekrutacji, a których stosowanie nie będzie zgodne wymaganiami RODO. Temat szczególnie istotny dla wszystkich osób, które wspierają działy rekrutacji w zapewnieniu zgodności prowadzenia rekrutacji z RODO.

Inspektor Ochrony Danych
Grupa Pracuj

12.45 - 13.10

Wnioski płynące z wybranych decyzji Prezesa UODO

Publikowane decyzje Prezesa UODO spotykają się zawsze z dużym zainteresowaniem i są szeroko komentowane przez praktyków. Zazwyczaj jednak uwaga skupia się na tych nakładających kary – co z pozostałymi? Przedstawione zostaną te, które są odpowiedzią na istniejące dziś pytania oraz te, które stawiają przed nami nowe.

Data Protection Manager, DPO
Nationale-Nederlanden Polska

RODO a biznes. Czy można zgodnie?

Czy szybko działający biznes jest w stanie nadążyć za wymaganiami RODO? Czy OSOD to Ogromny Spowalniacz Olbrzymich Doskonaleń czy Obietnica Sukcesu Ochrony Danych? Czy aż tak ważna jest edukacja? W oparciu o ponad 2 lata doświadczeń z RODO opowiemy jak to działa w Allegro.

Senior Information Security Specialist
Allegro.pl

Information Security Specialist
Allegro.pl

 

13.10 - 13.35

Współadministrowanie  to wyzwanie.

Co to jest współadministrowanie danymi? Jakie są praktyczne przykłady współadministrowania? Jakie sporządzić umowę o współadministrowaniu?

Partner, Radca Prawny
Bird & Bird

Privacy by design - jak podejść do spełnienia zasady rozliczalności?

Co brać pod uwagę? W jaki sposób powiązać z procesem analizy ryzyka? Jakie są korzyści? Kim są zainteresowane strony?

Group Data Protection Manager
Medicover

13.35 - 14.05

Przerwa na lunch

14.05 - 15.05 DYSKUSJE "ROUNDTABLES"

Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie – możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy bowiem do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Sesja roundtables to bardzo szerokie spektrum tematów i bogate grono wybitnych osobowości w roli prowadzących – tak, aby każdy uczestnik konferencji mógł znaleźć interesującą go  dyskusję i poznać w ten sposób innych uczestników zainteresowanych tą samą tematyką.

Dyskusje roundtables odbędą się w dedykowanych pokojach telekonferencyjnych.

Królowa podstaw prawnych czyli „dobrowolna” zgoda. Studium przypadku, czyli o zgodach w regulaminach oraz zbieranych nadmiarowo

Gdzie obserwujemy najwięcej tego typu przypadków? Jak radzimy sobie z eliminowaniem zbędnych zgód? Czy sam dobrowolny checkbox wystarczy? Okoliczności wyrażenia zgody – gdzie jest granica działań zachęcających do jej pozostawienia?

Data Protection Manager, DPO
Nationale-Nederlanden Polska

Drony – wytyczne bezpieczeństwa, praktyka stosowana, zagrożenia

Podczas dyskusji porozmawiamy o możliwych zagrożeniach, incydentach i ich skutkach. Porozmawiamy również o ramach prawnych sankcjonujących użycie dronów, a także o możliwościach obrony i przeciwdziałania.

Główny Specjalista, Wydział Ochrony Infrastruktury Krytycznej
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Audyt podmiotu przetwarzającego jako prawo administratora

Inspektor Ochrony Danych
Polski Fundusz Rozwoju S.A., PFR Portal PPK

Banany z RODOs, czyli standardy i dobre praktyki w służbie bezpieczników

Czy zdarzyło Ci się nie wiedzieć jak zinterpretować wytyczne przepisów prawa, RODO i innych standardów? Traciłeś czas, próbując wyważyć otwarte drzwi? Okazuje się, ze na wiele pytań ktoś już udzielił odpowiedzi - są one jak dojrzałe banany wiszące na drzewie i czekające żeby je zarwać. Podyskutujmy o tym, jak istniejące banany... tzn... standardy, wytyczne i dobre praktyki mogą pomóc nam zapewnić bezpieczeństwo naszej organizacji.

Cyber Security Senior Manager
Standard Chartered Bank

Cookies, zgody i transparentność. Praktycznie o wdrożeniu mechanizmu IAB Transparency and Consent Framework 2.0.

Dla kogo jest TCF i kiedy warto wdrożyć TCF? Czy trzeba wybierać między inventory a transparentnością? Własny mechanizm czy zakup gotowego? TCF 2.0 i co dalej? Przyporządkowanie do celów - praktyczne aspekty grupowania skryptów. Analiza costs/benefits wdrożenia - uwzględnianie ryzyka regulacyjnego w organizacji. Gdzie jest granica dark patterns? Aspekty UI.

Privacy & Data Protection Director
TVN Discovery
Data Protection Officer
Edipresse Polska

15.05 - 15.30

Formalne zakończenie konferencji i zaproszenie do wymiany myśli i doświadczeń

W tej części zapraszamy ponownie wszystkich do aktywnego udziału. Moderatorów roundtables poprosimy o krótkie podsumowanie dyskusji w pokojach, a później wszystkich do otwartej dyskusji na temat zagadnień podejmowanych podczas konferencji.

DZIEŃ II

9.00 - 15.30 MINIWARSZTATY

Drugi dzień konferencji to kilkanaście miniwarsztatów na różnorodne tematy obejmujące szeroką tematykę dotyczącą praktyki wdrażania RODO w organizacji. Zajęcia prowadzone są w grupach i mają charakter roboczy. Uczestnicy będą mogli wybrać interesujące ich miniwarsztaty jeszcze przed konferencją.

9.15 - 11.00

Transgraniczny przesył danych osobowych do państw trzecich oraz omówienie transferu danych w grupie kapitałowej.

Group Data Protection Officer – Europe
PRA Group

Bezpieczne zasady współpracy z partnerami biznesowymi

Head of Security, Data Protection Officer
UNUM

Projektowanie Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności (SZIP) w oparciu o normę ISO/IEC 27701

Inspektor Ochrony Danych
Cinkciarz.pl

Data breach – najważniejsze wnioski z dotychczasowej praktyki

Senior Associate
Bird & Bird

11.15 - 13.00

Jak się reklamować przez e-mail, sms, telefon i nie zapłacić kary? Działania marketingowe zgodne z prawem (dane osobowe, UŚUDE, PT)

Senior Associate
DZP

Organizacja ochrony danych w grupie przedsiębiorstw

Regionalny Inspektor Ochrony Danych, Europa
GSK

Analiza ryzyka - metody, etapy, narzędzia

Radca prawny, wspólnik zarządzający
Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

My smartphone is my castle – czyli o tym, jak smart-przedmioty codziennego użytku wpływają na nasze życie

 

Regional Privacy Officer
Huawei

Senior Associate
Eversheds Sutherland Wierzbowski

13.30 - 15.15

Wszystko lub prawie wszystko o e-mail marketingu

Inspektor ochrony danych
Tarsago Media Group

Testowanie bezpieczeństwa wcale nie takie trudne

Inspektor Ochrony Danych
Polski Fundusz Rozwoju S.A., PFR Portal PPK

Ataki socjotechniczne – jak się przed nimi bronić

Członek Zarządu
ISACA Warsaw Chapter

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Przeglądanie strony oznacza akceptację.