ORGANIZATORZY

Firma specjalizująca się w tworzeniu spotkań biznesowych. Wydarzenia biznesowe traktuje jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami, a tak naprawdę tworzącymi je ludźmi. Zespół tworzących spółkę osób ma na swoim koncie ponad 100 różnych projektów i blisko 20 lat skumulowanego doświadczenia, dysponując bardzo unikalnym zestawem kompetencji i doświadczeń zebranych przez lata pracy nad biznesowymi spotkaniami w kontekście rynku i tematyki IT i telekomunikacji. Posiada kompetencje redakcyjne, analityczne oraz szeroką sieć networkingową wśród tzw. decison-makers i bardzo wiele budowanych przez lata relacji w świecie ICT.

ISSA jest niezależną organizacją, skupiającą profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem informacji. Nie polityka i nie zyski, ale etyka i fachowość członków oraz ich profesjonalne oddanie ochronie zasobów informacyjnych są siłą napędową ISSA. Przyłącz się do światowej sieci profesjonalistów związanych z bezpieczeństwem systemów informacyjnych.

PATRON HONOROWY

Ministerstwo Cyfryzacji powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 roku (w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2015 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja.

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Dr RODO to aplikacja (w modelu SaaS) dedykowana osobom, które są zobowiązane do dostosowania, nadzorowania i weryfikacji poprawności działania systemu ochrony danych osobowych. Dzięki niej w prosty sposób będzie można zrealizować najważniejsze i najbardziej kłopotliwe wyzwania m.in. te związane z pełną oceną skutków przetwarzania, czy też analizą ryzyka dla zasobów przetwarzających dane osobowe.
Dodatkowo z wykorzystaniem zawartych w aplikacji narzędzi, będzie można ocenić zastosowane zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i fizyczne oraz zidentyfikować obszar formalno-prawny, który wymaga zmian na gruncie RODO.

GDPR Risk Tracker – aplikacja do analizy ryzyka z RODO oraz oceny skutków przetwarzania (DPIA). Jest przeznaczona dla administratorów danych, inspektorów ochrony danych, jak i kancelarii prawnych świadczących usługi w tym obszarze. Działa w modelu SaaS (Software as a Service). Automatyzuje analizę ryzyka, co pozwala na jej szybkie i dokładne przeprowadzenie. Wystarczy wprowadzić dane na temat danego procesu przetwarzania, co również jest ułatwione poprzez zastosowanie szablonów czynności oraz wygodnych słowników. Następnie aplikacja w sposób automatyczny oblicza ryzyko z RODO i generuje około 100 stron raportu z przejrzystymi danymi i rekomendacjami, które służą realizacji zasady rozliczalności.
Aplikacja została doceniona przez Wolters Kluwer Polska i włączona do sklepu LEX Hub, w którym znajdują się najbardziej innowacyjne projekty z zakresu Legal Tech.

Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k. kieruje się zasadą "Nowocześnie dla biznesu". Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie e-commerce, prawie IT, a także prawie gospodarczym, prawie nieruchomości i compliance. Posiada biura w Łodzi, Warszawie i we Wrocławiu.
W czasie pandemii Kancelaria rozszerzyła swoje działania i powołała Specgrupę, by kompleksowo rozwiązywać problemy prawne wywołane przez COVID-19.
Lubasz i Wspólnicy to tegoroczny laureat rankingu “The Legal 500” w kategorii Data Privacy and Data Protection. W 2017 i 2019 roku rekomendowana przez Global Law Experts w zakresie ochrony danych osobowych.
Od 2018 r. dr Dominik Lubasz – wspólnik zarządzający Kancelarii – wyróżniany jest w rankingu Chambers and Partners w kategorii TMT: Data Protection. W rankingu "The Legal 500" wyróżniony w 2020 r. jako "Leading individual" w kategorii Data Privacy and Data Protection.

Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą, która projektuje, wspiera podczas wdrożenia oraz utrzymuje systemy ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Swoją markę i pozycję osiągnęliśmy dzięki rzetelnej wiedzy i solidnej pracy. Naszym kapitałem jest zaufanie, dlatego podejmując się realizacji zlecenia musimy być pewni, że efekt naszych działań realnie podniesie bezpieczeństwo klienta.

Uważamy, że ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji to fundament zdrowego biznesu oraz wyraz szacunku dla ludzi, z którymi pracujesz i dla których pracujesz. Dlatego tak usilnie przekonujemy naszych klientów, aby wdrażali realne rozwiązania, bez pudrowania.

Grupa ProService Finteco dostarcza kompleksowe rozwiązania IT oraz usługi dla instytucji finansowych. W skład grupy wchodzą spółki: ProService Finteco, makeitright i Turbine Analytics.

ProService Finteco to lider w sektorze firm finansowych zapewniający usługi i rozwiązania technologiczne dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, firm ubezpieczeniowych oraz banków. Spółka wspiera procesy dystrybucji produktów i usług finansowych oraz obsługę klientów detalicznych i korporacyjnych.

Makeitright dostarcza narzędzia Test Automation (TA) i Robotic Process Automation (RPA). Dzięki własnej platformie Power Farm i zastosowaniu najnowszych technologii z zakresu automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji, jest gwarantem optymalizacji i zwiększenia efektywności procesów biznesowych dla wszystkich sektorów.

Turbine Analytics to firma technologiczna, wyspecjalizowana w dostarczaniu oprogramowania dla Asset i Risk Managerów. Oferuje instytucjom finansowym profesjonalne, a jednocześnie intuicyjne i proste w obsłudze systemy oraz usługi doradcze związane z zarządzaniem ryzykiem, portfelem inwestycyjnym, tradingiem oraz działalnością operacyjną.

MECENAS

SayF to stosunkowo nowy projekt grupy ekspertów znanych i cenionych w branży od wielu lat, specjalizujących się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji niejawnych (kancelaria tajna), w szczególności w branży telekomunikacyjnej. Aktywne uczestnictwo członków SayF w konsultacjach społecznych na etapie tworzenia prawa zapewnia im gruntowną znajomość przepisów i procedur, ma także realny wpływ na zadbanie o interesy przedsiębiorców i dostosowanie przepisów do realiów biznesowych. Strona formalna w połączeniu ze znajomością rozwiązań technologicznych umożliwia holistyczne podejście do obsługi przedsiębiorców i kompleksową pomoc od etapu konsultacji i audytu aż po wdrożenie konkretnych rozwiązań i szkolenia. Grupę SayF tworzą Dariusz Fudala, Andrzej Fudala i Jerzy Figurski.

PATRONAT MERYTORYCZNY

Stowarzyszenie ISACA powstało w 1967, gdy grupa osób wykonujących podobną pracę – polegającą na audytach mechanizmów kontrolnych w systemach komputerowych, które w tamtym czasie stawały się coraz istotniejsze dla funkcjonowania ich firm – spotkała się, by omówić potrzebę stworzenia jednego źródła informacji i wytycznych w tej dziedzinie. W 1969 roku grupa formalnie zarejestrowała EDP Auditors Association (Stowarzyszenie audytorów EPD). W 1976 roku Stowarzyszenie powołało fundację edukacyjną, by podjąć szeroko zakrojony wysiłek badawczy zmierzający do poszerzenia wiedzy o nadzorze i kontroli IT oraz ich wartości. Stowarzyszenie znane wcześniej jako Information Systems Audit and Control Association (Stowarzyszenie ds. audytu i kontroli systemów informatycznych), obecnie używa jedynie akronimu ISACA, by zaznaczyć, że służy szerokiemu gronu osób zawodowo zajmujących się ogólnie pojętym nadzorem IT. Obecnie ISACA liczy ponad 145 000 specjalistów w 180 krajach, którzy pełnią różne funkcje w tym związane z bezpieczeństwem informacji i zarządzaniem ryzykiem informatycznym.

PATRONI SPOŁECZNOŚCIOWI

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska jest częścią The Institute of Internal Auditors i należy do European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA). Od ponad 15 lat jest największą w kraju organizacją zajmującą się kompleksowo problematyką audytu wewnętrznego, umacnianiem rangi zawodowej audytorów oraz integracją środowiska audytorskiego. Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oferuje certyfikaty zawodowe potwierdzające międzynarodowe kwalifikacje audytora wewnętrznego. Lider w propagowaniu wiedzy o audycie oraz najlepszych praktykach i standardach zarządzania. Lider w zakresie usług edukacyjnych w obszarze audytu wewnętrznego w Polsce. Lider szkolenia z zakresu certyfikowanych kursów dla audytorów Wewnętrznych oraz obszarów niezbędnych do prowadzenia skutecznego i efektywnego audytu wewnętrznego. Partner dla instytucji publicznych oraz sektora prywatnego w obszarze wiedzy eksperckiej o audycie oraz najlepszych praktykach i standardach zarządzania.

Stowarzyszenie audytu, kontroli i bezpieczeństwa systemów informacyjnych powstało w 2011 roku z inicjatywy członków ISACA z Małopolski i Śląska, a w lutym 2012 r. uzyskało afiliację jako ISACA Katowice Chapter. W wyniku intensywnego rozwoju w roku 2013 Chapter Support Committee przyznał ISACA Katowice nagrodę dla małego oddziału za osiągnięcie 42% wzrostu liczby członków – 2013 GROWTH AWARD WINNER for Small Chapter, która została wręczona prezesowi zarządu na międzynarodowej konferencji liderów ISACA w Las Vegas w 2014 r. Jednocześnie przekraczając liczbę stu członków ISACA Katowice przesunęła się do grupy Medium Chapters.

Celami Statutowymi Stowarzyszenia ISACA Katowice Chapter są:
1)   promowanie wiedzy dotyczącej norm, standardów i dobrych praktyk zarządzania systemami informacyjnymi;
2) działalność edukacyjna i naukowa służąca podnoszeniu oraz rozwijaniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, audytu i zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacyjnych – w tym organizacja szkoleń przygotowujących na egzaminy umożliwiające uzyskanie prestiżowych certyfikatów CISA, CISM, CRISC, CGEIT;
3) świadczenie usług opiniodawczych i doradczych w dziedzinie zarządzania, audytu i kontroli systemów informacyjnych oraz bezpieczeństwa informacji.

(ISC)² jest jednym z najbardziej znanych na świecie stowarzyszeń skupiających osoby zainteresowane szeroko pojętym obszarem bezpieczeństwa informacji. Obecnie stowarzyszenie posiada ponad 80.000 członków na całym świecie. Poza działalnością edukacyjną (ISC)² jest najlepiej znana z prowadzonych programów certyfikacji, z których wiodącym jest certyfikacja CISSP (Certified Information Systems Security Professional). Wszystkie programy certyfikacyjne (ISC)² od początku swojego istnienia są projektowane i rozwijane w sposób niezależny od dostawców i producentów branżowych. W efekcie certyfikaty (ISC)² potwierdzają realną wiedzę i kompetencje z zakresu bezpieczeństwa IT, a nie umiejętności obsługi konkretnych systemów czy urządzeń. Aby ułatwić zrzeszanie się i wymianę wiedzy pomiędzy członkami spoza USA, (ISC)² uruchomiła program „local chapter” – pozwalający na organizowanie afiliowanych przy (ISC)² stowarzyszeń, skupiających członków z danego kraju lub regionu. W ten sposób w 2012 roku zawiązany został (ISC)² Chapter Poland. Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy na LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/4865474 lub odwiedzin naszej strony http://isc2chapter-poland.com.

PATRONI MEDIALNI
Ariergarda to grupa specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych oraz IT, posiadających wieloletnie doświadczenie, wypracowane wzorce oraz ogromną liczbą zrealizowanych projektów. Ariergarda (w znaczeniu dosłownym „tylna straż zabezpieczająca”) powstała w 2015 roku, aby kompleksowo wspierać wewnętrzne procesy naszych Klientów. Za najskuteczniejsze działania zapewniające im bezpieczeństwo uznaliśmy budowanie świadomości i kompetencji osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych i profesjonalne wsparcie we wszystkich obszarach działalności organizacji, w których przetwarzane są dane osobowe.

Wydawnictwo C.H.Beck istnieje na rynku polskim od 1993 roku, wydając publikacje z zakresu prawa, podatków, ekonomii oraz literatury akademickiej, aplikacyjnej i obcojęzycznej.

W ofercie Wydawnictwa znajdują się pozycje dotyczące wszystkich dziedzin prawa, takie jak teksty ustaw, orzecznictwo, monografie, komentarze do ustaw, kodeksów napisane przez najwybitniejsze autorytety. Publikacje wydawane są w podziale na przejrzyste i logiczne serie, wśród których za sztandarowe uznać można m.in.: System Prawa Prywatnego, Duże Komentarze Becka, Komentarze Kodeksowe.

Legalis Administracja to system Wydawnictwa C.H.Beck stworzony z myślą o codziennej pracy urzędników. Umożliwia on dostęp do bazy prawa, komentarzy, rozwiązań z praktyki i poradni eksperckieja, co zapewnia sprawne działanie urzędu/jednostki i kontrolę procedur administracyjnych. Łączy w sobie możliwości renomowanego systemu Legalis dla prawników z rozwiązaniami dedykowanymi administracji publicznej.

Legalis Administracja umożliwia dostęp do bazy prawa, komentarzy, rozwiązań z praktyki i poradni eksperckiej, co zapewnia sprawne działanie urzędu/jednostki i kontrolę procedur

WSPÓŁORGANIZATOR WEBINARIUM "W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIĆ WŁAŚCIWĄ OCHRONĘ DANYCH PRZY PRACY ZDALNEJ?"

Fortinet umożliwia zabezpieczenie infrastruktury IT największych przedsiębiorstw, dostawców usług i instytucji rządowych na całym świecie. Swoim klientom zapewnia pełen wgląd w stan ich środowiska oraz ochronę przed atakami pochodzącymi z różnych źródeł – wszystko przy uwzględnieniu wymogów dotyczących wydajności, zarówno tych obowiązujących dziś, jak i w przyszłości. Tylko stworzona przez Fortinet platforma Security Fabric jest w stanie poradzić sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem oraz ochroną całej cyfrowej infrastruktury, zarówno w sieciowych, aplikacyjnych, wielochmurowych, jak też brzegowych środowiskach. Fortinet uplasował się na pierwszym miejscu w rankingu urządzeń ochronnych sprzedawanych na całym świecie – zaufało im ponad 440 tys. klientów poprzez wykorzystanie do ochrony ich firm. Zarówno Fortinet, jak też należąca do tego producenta instytucja Fortinet Network Security Institute, mają jedne z najbardziej zaawansowanych programów szkoleniowych w branży. Więcej informacji na stronie www.fortinet.com, na blogu oraz w serwisie laboratorium FortiGuard Labs.

WSPÓŁORGANIZATOR WEBINARIUM "MONITORING PRACOWNIKÓW ZDALNYCH - JAK ROBIĆ TO DOBRZE?"

Ekran System to narzędzie do wykrywania zagrożeń wewnętrznych, które pomaga firmom w monitorowaniu aktywności użytkowników, zarządzaniu tożsamością i dostępem uprzywilejowanym. Platforma oferuje szereg funkcji, w tym pulpity zużycia zasobów, historie uruchamianych aplikacji i stron internetowych, rejestrację naciśnięć klawiszy, śledzenie czasu, zarządzanie hasłami, analizę behawioralną, zarządzanie zgodnością i eksport danych.

Ekran System zawiera moduły, które umożliwiają zespołom wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) i identyfikację użytkowników kont współdzielonych. Narzędzia zarządzania dostępem uprzywilejowanym pozwalają menedżerom kontrolować uprawnienia dostępu, rejestrować sesje i przeprowadzać audyt wykonywanych działań. Członkowie zespołu mogą używać tego systemu do kontrolowania dostępu i monitorowania działalności zewnętrznych dostawców usług.

Ekran System zawiera narzędzie do monitorowania informacji poufnych, które pomaga organom nadzorującym śledzić aktywność użytkowników i otrzymywać kontekstowe sesje w celu wykrycia oszustwa. Użytkownicy mogą badać incydenty związane z pracownikami lub dostawcami zewnętrznymi i planować działania reagowania. Menedżerowie mogą używać Ekran System do uzyskania zgodności z regulacjami bezpieczeństwa, zarządzania i eksportowania danych oraz monitorowania stanu systemów.

WSPÓŁORGANIZATORZY WEBINARIUM "CZY MUSISZ PRZENIEŚĆ FIRMĘ DO "CHMURY"? BEZPIECZNY DOSTĘP PRACOWNIKÓW DO FIRMOWYCH ZASOBÓW I SYSTEMÓW IT."

Advatech Sp. z o.o. – jesteśmy firmą z polskim kapitałem, od kilku lat w czołowej dziesiątce integratorów na naszym rynku. Jednym z liderów wśród dostawców pamięci masowych, rozwiązań wirtualizacyjnych i rozwiązań bezpieczeństwa w Polsce. Stosujemy najnowocześniejsze technologie informatyczne. Zajmujemy się wdrożeniami, które prowadzą doświadczeni inżynierowie. Nasze kompetencje potwierdzone są licznymi certyfikatami, natomiast wieloletnie doświadczenie oraz know-how pozwalają zapewnić kompleksową obsługę Klientów. Podczas organizowanych przez nas konferencji i warsztatów zdobywają oni najnowszą wiedzę o rozwiązaniach w sektorze IT. Od początku istnienia sukcesywnie i dynamicznie podnosimy jakość oferowanych usług, zaspokajając oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Zaufanie, jakim nas obdarzają, jest najwyższym dowodem profesjonalnego podejścia do realizowanych przez nas usług i rzetelnego wywiązywania się z projektów. Potwierdzają to zdobyte referencje. Najlepsze wyniki osiągamy w dostarczaniu produktów i usług dla banków, instytucji finansowych, przemysłu, telekomunikacji, sektora utility oraz instytucji publicznych. Firma powstała w 1998 roku i posiada cztery oddziały w Polsce (Wrocław, Warszawa, Poznań, Katowice). Współpracujemy ze wszystkimi czołowymi producentami z sektora IT na świecie, m.in. IBM, Oracle, Dell EMC, Hitachi Vantara, HPE, HP Inc, VMware, Veritas, Veeam, Ivanti, Barracuda, Commvault, Microsoft, Red Hat, NetApp, Brocade, Symantec i Fortinet. Jesteśmy w czołówce najdynamiczniej rozwijających się firm IT na rynku środkowoeuropejskim. Firma co roku bierze udział w ogólnopolskich rankingach m.in.: Computerworld TOP200, ITwiz Best 100. Coraz wyższe lokaty w tych zestawieniach świadczą o dynamicznym rozwoju firmy, zarówno finansowym, jak i kadrowym.

Akamai secures and delivers digital experiences for the world’s largest companies. Akamai’s intelligent edge platform surrounds everything, from the enterprise to the cloud, so customers and their businesses can be fast, smart, and secure. Top brands globally rely on Akamai to help them realize competitive advantage through agile solutions that extend the power of their multi-cloud architectures. Akamai keeps decisions, apps and experiences closer to users than anyone — and attacks and threats far away. Akamai’s portfolio of edge security, web and mobile performance, enterprise access and video delivery solutions is supported by unmatched customer service, analytics and 24/7/365 monitoring. To learn why the world’s top brands trust Akamai, visit www.akamai.com, blogs.akamai.com, or @Akamai on Twitter.

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Przeglądanie strony oznacza akceptację.