dr Andrzej Kaczmarek

Doktor nauk technicznych, wykładowca, audytor systemów informatycznych z dużym doświadczeniem w zakresie kontroli systemów informatycznych używanych do przetwarzania danych osobowych. Specjalizuje się w zastosowaniach nowych technologii i ich oddziaływaniu na bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych. W latach 1978-1997 był pracownikiem naukowo-dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej. Jest współautorem wielu projektów badawczych z dziedziny systemów ekspertowych. W latach 2004-2007 był członkiem grupy ekspertów branżowych PSG przy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA. Od roku 1999 uczestniczy w pracach międzynarodowej grupy roboczej (International Working Group on Data Protection in Telecommunications), zajmującej się ochroną danych osobowych w telekomunikacji. Od 2010 r. czynnie uczestniczy w pracach Podgrupy Technologicznej przy Grupie roboczej ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, która powołana została na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE.