Andrzej Sobczak

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Z powodzeniem wdrażał systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji certyfikowane na zgodność z ISO 27001 w finansach, przemyśle i  administracji. Pracował dla firm takich jak Oracle, SAP, CRAY Research. W Polsce realizował projekty dla Orange, T-Mobile, ProService, PKN Orlen. Obecnie w Royal Bank of Scotland pełni rolę Oficera ds. Bezpieczeństwa i Ciągłości Działania. Wcześniej zajmował się w RBS audytem zgodności bezpieczeństwa dostawców w Europie, odpowiadał za bezpieczeństwo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Posiada certyfikaty CISA, Audytor wiodący ISO27001, Audytor wiodący ISO 22301, PMP. Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Mechanicznego-Technologicznego.