Daniel Ślęzak

Kieruje Działem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ochroną Prywatności oraz pełni funkcję administratora bezpieczeństwa informacji w T-Mobile Polska S.A. Jest odpowiedzialny za strategię i zarządzanie bezpieczeństwem informacji, ochronę danych osobowych oraz zarządzanie ryzykiem korporacyjnym. Reprezentuje T-Mobile Polska SA jako Data Privacy Officer w ramach globalnej struktury ochrony danych osobowych Grupy Deutsche Telekom AG. Menedżer i prawnik z bogatym doświadczeniem na rynku regulowanym. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony prywatności ze szczególnym uwzględnieniem sektora telekomunikacyjnego oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. Uczestniczy w pracach organizacji zrzeszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych mających na celu znoszenie barier w rozwoju rynku telekomunikacyjnego.