dr inż. Andrzej Ryczer

Ukończył Wydział Łączności Politechniki Warszawskiej, pracował w Instytucie Telekomunikacji PW następnie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. W Polskim Komitecie Normalizacyjnym jest przewodniczącym Komitetu Technicznego KT 52 ds. systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu i wiceprzewodniczącym KT306 ds. bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności oraz członkiem nowo powstałego KT nr 323 ds. usług w Ochronie Osób i Mienia. Przygotował polskie wersje językowe norm europejskich EN i międzynarodowych IEC. Założyciel i członek Stowarzyszenia „POLALARM” (1992 r.), od początku swojej przynależności wielokrotnie pełnił w nim funkcje statutowe, jest przewodniczącym komisji oceniającej urządzenia i systemy w ogólnopolskim Konkursie „Polski Mistrz Techniki Alarmowej”, przewodnicząc również Stowarzyszeniowej Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników, działającej na podstawie przepisów NOT. Jest członkiem Głównej Komisji Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Był autorem referatów na licznych konferencjach i seminariach branżowych, m.in.: „Forum Monitoringu Polskiego, „Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów i Informacji I Europejskie Forum Normalizacyjne” oraz  „Normalizacja w szkole” – zorganizowanej z okazji 90-lecia PKN. Jako rzeczoznawca w zakresie ochrony osób i mienia systemami alarmowymi oraz zarządzania bezpieczeństwem, opracował liczne analizy ryzyka, opinie, ekspertyzy, wymagania przetargowe, wytyczne i projekty w dziedzinie systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i CCTV, dotyczące m. in. banków, korporacji, szkół, terenów miejskich, osiedli mieszkaniowych oraz obiektów administracji państwowej i samorządowej.