dr inż. Elżbieta Andrukiewicz

Doktor nauk technicznych, absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, specjalizacja: Telekomunikacja. Wybitny ekspert polski i międzynarodowy z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od wielu lat zajmuje się: metodykami oceny bezpieczeństwa informacji oraz systemów teleinformatycznych, opracowywaniem modeli architektury bezpieczeństwa oraz procesów bezpieczeństwa, opracowywaniem i wdrażaniem polityk bezpieczeństwa oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach, metodykami, wdrażaniem oraz integracją systemów zarządzania ryzykiem w organizacjach, metodykami audytu bezpieczeństwa informacji oraz systemów teleinformatycznych.  Jest autorką licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz prezenterem i wykładowcą na konferencjach i warsztatach poświęconych tej tematyce w Polsce i na świecie. Wykładowca na studiach podyplomowych dotyczących: bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego i biometrii, zarządzania usługami IT prowadzonych na Politechnice Warszawskiej, odpowiednio na Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych/Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej. Przewodnicząca Komitetu Technicznego 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od 2006 roku). Przewodnicząca Rady Sektorowej Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (od 2012 roku). Ekspert ISO/IEC podkomitetu SC27 „Information techniques, IT Security” (od 1997 roku) oraz podkomitetu SC34 „Information techniques. Document Description and Processing Languages” (od 2006 roku). Edytor norm międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa informacji, ISO/IEC 27005 (wydanie pierwsze z 2008 roku i drugie z 2011 roku) oraz kolejnych edycji ISO/IEC 27000 (ostatnie z 2016 roku). Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego.