dr Maciej Kawecki

Doktor nauk prawnych (WPiA Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie), aktualnie doradca ministra cyfryzacji w gabinecie politycznym MC. Wcześniej główny specjalista w Departamencie Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studiował na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W 2013 r. ukończył z wyróżnieniem Europejską Akademię Dyplomacji. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii oraz laureat wielu nagród oraz stypendiów naukowych. Przedmiotem pracy doktorskiej Macieja Kaweckiego jest współpraca w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w prawie UE. Doświadczenie zawodowe nabywał, zarządzając działem bezpieczeństwa informacji w spółce eSKY.pl S.A. oraz pełniąc funkcję administratora bezpieczeństwa informacji w Grupie Pracuj S.A.