dr Maciej Kawecki

Doktor nauk prawnych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii. Dr Kawecki został laureatem konkursu Wolters Kluwer Polska i Dziennika Gazety Prawnej – Rising Stars 2017, otrzymując nagrodę specjalną 15 listopada 2017 roku. Kapituła konkursu uzasadniając przyznanie dr. Kaweckiemu nagrody specjalnej, wskazała m.in. na tytaniczną pracę, jakiej dokonał na rzecz wdrożenia w Polsce unijnej reformy ochrony danych osobowych (RODO), której owocem jest kompletny projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych i projekt przepisów wprowadzających, który zmienia ponad sto aktów prawnych. Konkurs, skierowany do osób przed 35 rokiem życia, ma wyłaniać młodych prawników, którzy swoją wiedzą, przedsiębiorczością oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych, wyróżniają się m.in. kreatywnością i umiejętnością wyczuwania nowych trendów rynkowych, łącząc karierę zawodową z pracą naukową.