dr Marlena Sakowska-Baryła

Jestem doktorem nauk prawnych, radcą prawnym – partnerem w SBC Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., redaktorem naczelnym kwartalnika „ABI Expert”. Specjalizuję się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Jako ABI organizowałam i nadzorowałam system ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi, gdzie do dziś zapewniam obsługę prawną w dziedzinie ochrony danych, dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jednocześnie od 2008 r. obsługuję Radę Miejską w Łodzi, zajmując się istotnymi zagadnieniami ustrojowymi w samorządzie terytorialnym. Jestem autorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym monografii: „Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej” (2010), „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych” (2014) oraz „Prawo do ochrony danych osobowych” (2015). Mam przyjemność być współautorką komentarza do ustawy o re-use: „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” (2017) oraz podręcznika: „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” (2016). Wykładam na Uniwersytecie Łódzkim, w Polskiej Akademii Nauk, w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Społecznej Akademii Nauk. Jestem współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Współuczestniczyłam w tworzeniu Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Jestem członkinią Rady Programowej Centrum.