Jacek Bajorek

Doświadczony Administrator Bezpieczeństwem Informacji oraz Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  ISO/IEC 27001. Monitorował i nadzorował implementację przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych w GAZ-SYSTEM S.A na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. ochrony danych osobowych. Aktualnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Polityk Bezpieczeństwa w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Doradza w zakresie Bezpieczeństwa Informacji i prowadzi wykłady w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Wyższej Uczelni.Autor licznych artykułów prasowych, wykładów i szkoleń z zakresu RODO, norm ISO 27001, systemów bezpieczeństwa informacji. Współtworzył wiele wdrożeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i polityk ochrony danych osobowych