Michał Kaczorowski

Członek Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Konfederacji Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO). Uczestniczy w pracach Grupy Prawnej Związku Pracodawców Branży Internetowej (IAB Polska). Był ekspertem prawnym Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Wykładowca i prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących przetwarzania danych i nowych technologii. Autor licznych publikacji z tej tematyki.