Monika Bogatek

Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) z kilkunastoletnim doświadczeniem, Członek Zarządu SABI (Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji). Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w międzynarodowych firmach takich jak Unisys, Avon Cosmetics oraz Xerox zajmując się ochroną danych oraz informacji, implementacją polityk z tego zakresu jak i audytami wewnętrznymi. Absolwentka studiów podyplomowych dla ABI w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, posiada tytuł MBA uzyskany w Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University w Warszawie akredytacja Oxford Brookes University oraz Association of MBAs (AMBA). Audytor wewnętrzny ISO/IEC 27001.