Piotr Wojczys

Certyfikowany audytor systemów informatycznych (CISA), certyfikowany audytor ds. kontroli wewnętrznej (CICA). Absolwent Politechniki Gdańskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu systemami IT (m.in. systemy CAD/CAM, serwery webowe) oraz administrowaniu siecią teleinformatyczną.  W latach 2006–2009 dyrektor Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku.  Prowadził wiele projektów informatycznych, w tym dofinansowanych ze środków EU, m.in. „e-Gdańsk – europejska metropolia on-line”.  Współautor pierwszej w Polsce lokalnej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego „e-Gdańsk – strategia rozwoju i wykorzystania technologii informatycznych e-administracja w mieście Gdańsku”. Wykładowca studiów podyplomowych (Sopocka Szkoła Wyższa) i prowadzący szkolenia w zakresie audytu informatycznego, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych. Autor wielu artykułów w prasie specjalistycznej m.in w miesięczniku „IT w Administracji” oraz kwartalniku „ABI Expert”. Jest członkiem stowarzyszenia ISACA. Obecnie audytor wewnętrzny i ABI w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.