Rafał Jarosz

Karierę w branży IT zaczynał 12 lat temu w Wielkiej Brytanii w firmie telekomunikacyjnej. W Polsce pracował jako administrator systemów IT, następnie jako konsultant techniczny i starszy konsultant techniczny realizował projekty infrastrukturalne dla największych firm w Polsce z sektora telco i bankowego. Jako architekt rozwiązań DataCenter realizował projekty z dziedziny wirtualizacji, backup i storage. Kierownik zespołu infrastruktury w polskiej spółce IT notowanej na GPW. Prezes i założyciel spółki Aivena, która zrealizowała pierwsze publiczne wdrożenia innowacyjnych systemów do składowania danych oraz hiperkonwergencji – HydraStor oraz Simplivity. Obecnie współwłaściciel spółki Cybernetica oraz szef zespołu IT w IMMUSEC.