Sebastian Sobecki

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz podyplomowych studiów z zakresu bezpieczeństwa informacji/ochronie danych osobowych na Uniwersytecie Śląskim oraz Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od prawie 12 lat pracuje w instytucjach administracji centralnej i samorządu terytorialnego. Aktualnie kieruje biurem odpowiedzialnym za wdrażanie i nadzorowanie metod zarządzania bezpieczeństwem informacji/przetwarzaniem danych osobowych we wrocławskim samorządzie.