Tomasz Izydorczyk

Absolwent Politechniki Poznańskiej, doradca w zakresie organizacji i zarządzania dla sektora prywatnego oraz administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dziedzin: zarządzanie, e-administracja oraz autor kierunku studiów podyplomowych „Administrator bezpieczeństwa informacji”. Pracował dla takich spółek: DGA – konsultant, CUBE.ITG – dyrektor Działu IT, jest członkiem SABI.org.pl. Certyfikowany audytor wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę ABI w: CUBE.ITF SA, JOB IMPULSE Polska sp. z o.o. oraz w Kompanii Piwowarskiej SA. Obecnie pełni funkcję eksperta ds. ochrony danych osobowych w ARIERGARDA.pl oraz rolę administratora bezpieczeństwa informacji w ANECOOP POLSKA sp. z o.o.