Tymoteusz Kondrak

Tymoteusz jest Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Informatycznym, EY. Jego główne obszary działania to audyty w dziedzinie bezpieczeństwa informacji oraz przeglądy zgodności z regulacjami i normami prawnymi, w szczególności w zakresie RODO, Rekomendacji U, Rekomendacji KNF dla IT, Zachowania Ciągłości Działania. Tymoteusz posiada wieloletnie doświadczenia zawodowego w roli Oficera Bezpieczeństwa i ABI na rynku ubezpieczeniowym. Przeprowadzał regularne kontrole bezpieczeństwa IT i ochrony danych osobowych, jak również zlecał i nadzorował zewnętrzne audyty, m. in. testy socjotechniczne, Absolwent Politechniki Warszawskiej, na kierunku Teleinformatyka i Zarządzanie w Telekomunikacji.