WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

Udział w konferencji jest płatny.

Podstawowy koszt za uczestnictwo w konferencji wynosi 1199 zł netto

 PROMOCJA EARLY BIRDS!

Przy zgłoszeniu do 31 stycznia 2018:

 • 590 zł netto – zgłoszenie jednej osoby
 • 490 zł netto – członkowie ISSA Polska oraz uczestnicy edycji 2017
 • 519 zł netto – członkowie stowarzyszeń patronackich

Przy zgłoszeniu od 1 do 22 lutego 2018:

 • 690 zł netto – zgłoszenie jednej osoby
 • 590 zł netto – członkowie ISSA Polska oraz uczestnicy edycji 2017
 • 619 zł netto – członkowie stowarzyszeń patronackich

Koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli branży ICT oraz firm konsultingowych wynosi 1199 pln netto!

Cena obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne i posiłki. Do podanych kwot należy doliczyć podatek 23% VAT.

PREMIUJEMY ZGŁOSZENIA GRUPOWE!

2 i więcej osób – prosimy o kontakt!

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z:

Ewelina Gajowiak, e-mail: lp.no1544414078itnev1544414078e@kai1544414078wojag1544414078.anil1544414078ewe1544414078
tel.: (22) 266-09-58

Marlena Rębska, e-mail: lp.no1544414078itnev1544414078e@aks1544414078ber.a1544414078nelra1544414078m1544414078

tel.: (22) 355-30-63

WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Zgłoszenia do udziału w Konferencji przyjmujemy do dnia 27 lutego 2018 r. lub do momentu wyczerpania puli wolnych miejsc. Potwierdzenie udziału w konferencji zostanie przesłane na podany w zgłoszeniu adres mailowy uczestnika najpóźniej do 7 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie zostanie przesłane w terminie krótszym niż 7 dni do konferencji, czas otrzymania potwierdzenia będzie odpowiednio krótszy.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja on-line oraz otrzymanie od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a także wpłacenie na konto organizatora należności za uczestnictwo w Konferencji. Podstawą do uiszczenia należności jest faktura proforma, która zostanie wystawiona i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu wraz z potwierdzeniem udziału. W ciągu 14 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.
 3. Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w Konferencji. Odwołanie uczestnictwa wymaga formy pisemnej – należy przesłać maila na adres: lp.no1544414078itnev1544414078e@kai1544414078wojag1544414078.anil1544414078ewe1544414078
 4. W przypadku odwołania uczestnictwa do dnia 20 lutego 2018 roku organizator przyjmuje rezygnację, a dokonanie opłaty za uczestnictwo w konferencji zostanie zwrócone przelewem bankowym.
 5. Przy odwołaniu zgłoszenia w terminie krótszym, tj. od 21 lutego 2018 roku, wpłata na poczet uczestnictwa w konferencji nie podlega zwrotowi. Osoby, które nie wycofały zgłoszenia odpowiednio wcześniej przed Konferencją, a które nie wzięły udziału w spotkaniu, nie otrzymają zwrotu wniesionej opłaty. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 6. W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z: Ewelina Gajowiak, e-mail: lp.no1544414078itnev1544414078e@kai1544414078wojag1544414078.anil1544414078ewe1544414078, telefon: (22) 266-09-58
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie imprezy, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania imprezy, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.
 8. Rejestrując się, wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie przedstawiających Państwa zdjęć, nagrań wideo oraz transkryptów w celach marketingowych i promocyjnych przez Evention oraz Partnerów konferencji w kontekście konferencji RIBA Forum oraz na użytek jej kolejnych edycji.
 9. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków i stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.